Dzegužkalns

Teritorija, kas tiek uzskatīta par Rīgas augstāko apkaimi. Vaļņveida kāpa Iļģuciemā. Ģeogrāfiskais raksturojums – teritorija Baltijas ledus ezera smilšainajā līdzenumā. Kāpa izstiepta ziemeļaustrumu—dienvidrietumu virzienā, veidojusies pirms 10 000—9000 gadiem Joldijas jūras piekrastē, valdot ziemeļrietumu vējiem vēsa un sausa klimata apstākļos. Par apbūvētiem jeb blīvi apdzīvotiem rajoniem uzskatāmi kapas ziemeļu un dienvidu gali.

Par godu Piņku muižai piederīgā zemnieka Dzeguzes mājām celies apkaimes jeb kalna nosaukums. Šaipus Buļļu ielai kāpu vaļņu nogāzē kopš 17. gadsimta bija iekārtota apbedījumu vieta. Vēstures avoti liecina,ka Rīgas rāte te nolēma ierīkot kapsētu pilsētas visu kristīgo konfesiju trūcīgajiem iedzīvotājiem, kur par kapa vietu nebija jāmaksā. Dzeģužkalna parks vairāk nekā divu hektāru plašajā teritorijā sāka iekārtoties 1893. gadā. Parks tika veidots gan ainaviskā, gan regulārā stilā — pēc pilsētas dārzu direktora G. Kūfalta projekta. 1911. gadā parks jau bija labi iekopts: bija nostiprināti celiņi, izveidoti apstādījumi, sastādīti ceriņi un citi košumkrūmi. Kalna galā uzcēla nelielu kafijas paviljonu, bet nogāzē — estrādi.

Parks tiek rekonstruēts 30. gados. Šī procesa ietvaros nostiprina celiņu segumu, iekārto betona kāpnes un parka terases papildina ar cirptiem dzīvžogiem un puķu stādījumiem. Unikalitātes pazīme -pie galvenās ieejas pēc O. Tīlmaņa projekta sāk veidot amfiteātri 2000 skatītājiem ar modernu transformējamu estrādi. Projekts gan netiek realizēts, taču iecerētās estrādes vietā tiek uzcelta pagaidu "gliemežnīca", kas solās pārtapt par pilnvērtīgu teātra mākslai veltītu pieminekli.dzeguzkalns.lv domain is for sale
Any questions? Please contact Artem